79008, м.Львів
вул.Вірменська, 18/18
тел. +38(032) 2357642
Практика
Наша практика
 
· управління підприємствами, управління фінансами підприємств
· організація роботи новостворюваних підприємств, контроль за виконавчими органами підприємств;
· правовий та організаційний супровід інвестиційної, зовнішньоекономічної діяльності
· правовий та організаційний супровід придбання (відчуження), реорганізації підприємств
· реєстрація, реорганізація, ліквідація юридичних осіб
· підготовка договорів, в тому числі зовнішньоекономічних, їх юридична експертиза та супровід;
· ліцензування та сертифікація
· представництво юридичних осіб перед третіми особами
· попередня експертиза позовних матеріалів
· оцінка судової перспективи господарських, адміністративних, кримінальних та цивільних справ
· представництво інтересів осіб в суді та інші правові форми врегулювання спорів:
фінансові, податкові, митні правовідносини
спори з державними органами
господарські спори
корпоративні спори
банкрутство та санація
стягнення заборгованості
визнання права власності на нерухоме майно (легалізація самовільного будівництва)
житлові правовідносини
спадкові правовідносини
сімейні відносини
інші цивільні (господарські) та адміністративні правовідносини
трудові правовідносини
кримінальний процес
виборчий процес
· правовий аналіз питань:
оподаткування, валютного та митного регулювання
земельних правовідносин
інтелектуальної власності
корпоративних правовідносин
банкрутства (санація, ліквідація)
інвестиційної діяльності
· правовий супровід операцій з нерухомістю (набуття, відчуження майна)
· Арбітраж
· Посередництво в переговорах
· Due diligence
· Нотаріальні послуги